Kuleanker tilbehør

CONGRIP GUMMIUTSPARING UTEN BOLT

Gummiutsparing uten bolt

Oljebestandig

Artikkelnr.

Mrk. tonn

05-1

05-2

05-3/4

05-6

05-8

05-12

05-16

CG 1

CG 2

CG 3/4

CG 6

CG 8-10

CG 12

CG 16


Innleggsplate med gjenget hylse

CONGRIP INNLEGGSPLATE MED GJENGET HYLSE

Artikkelnr.

Gjenger

06-1

06-1S

06-2

06-3/4

06-6/10

06-12/16

M 6

M 8

M 6

M 8

M 8

M 10


CONGRIP BOLT MED 2 VINGEMUTTEREBolt med 2 vingemuttere

I tre lengder; 55 mm, 130 mm og 180 mm

 

Artikkelnr Gjenger A Gjenger B

07-1/2

07-3/10

07-12/16

M  8

M 10

M 12

M 6

M 8

M 10 


CONGRIP BOLT MED VINGEMUTTER OG PÅSVEISET PLATEBolt med vingemutter og påsveiset plate

 

Artikkelnr.

Gjenger

09-1

09-2

09-3/4

09-6/10

09-12/16

M 8

M 8

M 10

M 10

M 12


CONGRIP HENGSLET STÅLUTSPARINGHengslet stålutsparing

 

Artikkelnr.

Vekt kg. stk.

10-1

10-2

10-3/4

0,4

0,7

1,3


CONGRIP STÅLUTSPARINGStålutsparing

 

Artikkelnr.

Vekt kg. stk.

11-1

11-2

11-3/4

0,3

0,6

1,3


CONGRIP GUMMIFORING TIL STÅLUTSPARINGGummiforing til stålutsparing

Artikkelnr.

12-1

12-2

12-3/4


FESTE/STÅLSPIKERPLATER FOR GUMMIUTSPARINGERFeste-Stålspikerplater for gummiutsparinger

Artikkelnr. 

Type.

13-1s 

Festeplater for gummiutsparing. 05-1         Mrk. CG 1

13-2s 

Festeplater for gummiutsparing. 05-2     Mrk.CG 2

13-3/4s 

Festeplater for gummiutsparing. 05-3/4      Mrk. CG 3/4

13-6/10s 

Festeplater for gummiutsparing. 05-6/10  Mrk.CG 6/10

13-12/16s

Festeplater for gummiutsparing. 05-12/16  Mrk. CG 12/16